Fartyg

Arona

Ett av Stockholms absolut vackraste sekelskiftesfartyg – lustjakten MS Arona – byggdes år 1904 för punch-kungen Edward Cederlund den yngre.

Arona har genomgått en genomgripande renovering under de senaste åtta åren. Vi har i samarbete med ägarna, Gunnar och Kerstin Haglund, haft huvudansvaret för detta arbete, från idé via tillverkning till slutmontering.

Renoveringen har omfattat både interiör och exteriör. I vissa fall har ändringar gjorts för att ytterligare optimera fartygets funktion och säkerhet för personal och gäster.

Eftersom vi har tillgång till förtöjning av fartyg på Djurgårdsvarvets kaj har delar av arbetet praktiskt nog kunnat utföras här på Djurgårdsvarvet, endast 20 meter från vårt snickeri.

Ett stort tack!

Ett stort Tack till Gunnar och Kerstin Haglund!

Många är de kreativa samtal och möten som detta samarbete innehållit.

Vi älskar denna typ av projekt där ett fantastiskt objekt förfinas och växer vidare i en nära samverkan mellan ägare eller annan ansvarig och oss på Linjon, där vår kompetens kommer till bruk och får vidareutvecklas.

Exteriörbilder:

• Överliggare i furu har bytts och ersatts med teak. I samband med detta har även intilliggande stålpartier och brädgången bytts.
• Båtens har fått ett renoverat och delvis nytt plåttak.
• Kommandobryggan med styrpulpet och räckvirke i teak. Styrningen renoverad.
• Akter överbyggnader med nytt däck i oregonpine och ny stålram.
• Akterdäck med ny soffa och bord i teak.

Interiörbilder:

• Nedgångskapp är flyttad föröver och den underliggande salongen är renoverad.
• Efter renovering är byssan helt anpassad för charterverksamhet med nya ventiler, septitankar och färskvattentankar.
• Främre gästhytt och en toalett under däck har renoverats.
• Främre sky-lite enligt tolkning av original samt kaptenshytten nedanför renoveras.
• Invändig trappa i teak ner till salongen har förlängts och trapphuset byggs ut.

Svartleffes kapell

Och som belöning ofta gör efter gynnsamma samarbeten, verkar den i flera riktningar! Tonerna från Djurgårdsvarvets kajband: Svartleffes kapell, med Johan Linhult som gitarrist och Dobrospelare, har flera gånger hörts från vackra MS Arona när hon glider fram genom Saltsjöns vatten.

S/S Storskär

Storskär är en av de verkliga drottningarna bland de vackra ångfartygen i det forna Waxholmsbolagets flotta. Sedan 1940 har hon trafikerat Stockholms skärgård. Med sina 13 knop är hon också en av de snabbaste!

Storskär drivs än idag av den ångmaskin som ersatte den gamla 1998. För detta byte behövde däck med intilliggande hytter rivas och återuppbyggas efteråt. För att utföra snickeriarbetet anlitades Olle Linderlöf som snabbt konstaterade att han behövde fler än sina egna två händer. Och så hamnade Johan Linhult ombord.

1998 var Storskär i ett ganska slitet skick. Medan Johan – meter för meter – nåtade det nya däcket växte visionen fram om hur fin hon skulle kunna bli om man fick återbringa hennes inredning till sitt originalskick.

Vid ett tillfälle då Leif Backström, den dåvarande tekniska chefen för W-bolaget,  inspekterade arbetet berättade Johan för honom om sin vision. Visionen hade vid det laget utvecklat sig till en 5-årsplan över hur detta skulle kunna genomföras.

När den tekniska chefen någon vecka senare får frågan från sina överordnade om hur en plan för S/S Storskär framlevnad såg ut, ja då fanns den ju redan där.

S/S Storskär:

Under det decennium som följde renoverade Linjonsnickeriet i princip varje skrymsle av fartyget i nära samarbete med Storskärs dåvarande besättning och dess ledning. Allt i syfte att återskapa och bevara fartygets vackra sekelskiftesinredning för framtiden.

Med noggrant utvalda traditionella material, noggranna snickeriarbeten av hög kvalitet för lång hållbarhet och utvalda tidstypiska detaljer K-märktes S/S Storskär 2008 vid sitt 100-års jubileum.

Genom erfarenheterna och glädjen i arbetet med S/S Storskär lades grunden i vårt företags utveckling. Under åren med Storskär växte vi från att vara ett enmansföretag till att bli 6 st anställda. Vi fick visa vad vi gick för och fick fortsatt förtroende att arbeta på många av Waxholmsbolagets fartyg.

Livräddningsfartyg

Sedan 2013 har vi jobbat en del varje år med att ge ett livräddningsfartyg från 1970-talet en ny inredning.

Att skapa komfort ombord och att nyttja varje centimeter även i de minsta av utrymmen gör hantverket utmanade och roligt. Det mesta av inredningen är byggd i finaste mahogny med många lager lack.

Att skapa komfort ombord och att nyttja varje centimeter även i de minsta av utrymmen gör hantverket utmanade och roligt. Det mesta av inredningen är byggd i finaste mahogny med många lager lack.

Allt arbete av denna omfattning föregås av en noggrann projektering. I den ingår uppmätning, förslag och ritningar. Givetvis också en tidsplan och vårt pris för uppdraget.
Vi mäter med PRO-liner och kan leverera skisser i form av exempelvis CAD-ritningar.
Se även sidan om Mätning och digitalisering.

CAD-ritningar:

Livräddningsfartyget: