Linjonwood har numera en egen webbplats: linjonwood.se

Linjonwood i sammanfattning

Det mesta av den impregnering som sker idag görs med olika sorters gift. Miljölagstiftningen blir strängare och strängare vilket gör att impregnering som håller sig inom lagstiftningen blir sämre ur rötbeständighetssynvinkel vilket i sin tur gör att dispenser för giftanvändning ofta ges till större infrastrukturprojekt där det inte finns ekonomi till att ha en livslängd på 10-20 år på det använda virket.

 

Innovationsdriven träimpregnering

Vår impregnering sker efter att den trädetaljen fått sin slutliga form. Det betyder att spill med färdigimpregnerat virke är lika med noll. Att du slipper spill av dyr impregnerad träråvara innebär förstås en ekonomisk vinst. Vinsten är också miljömässig.

Högeffektivt och giftfritt!

Linjonwood är ett impregneringsalternativ som siktat in sig på maximalt rötskydd i kombination med en minimalt giftig hantering. Linjonwood är helt giftfritt och har det idag mest varaktiga rötskyddet på marknaden (med eller utan gift). Men i ljuset av resonemanget ovan har vi sett behovet av att gå längre än så.

Den långtgående visionen för Linjonwood är hållbarhet. Vi läser in mycket i det ordet. Hållbart i bemärkelsen beständigt (vi kan idag lämna 75 års garanti men vi siktar på 100 år), hållbart i bemärkelsen miljömässigt hållbart att tillverka och att göra sig av med, hållbart i bemärkelsen brottstark och hållbart ur finansiell synvinkel, det vill säga maximalt kostnadseffektivt att använda.

Linjonwood produktionsprocess:
linjonwood-process

Så vilka är vinsterna för dig?

Ekonomi

Att impregnera först och sedan bearbeta bort dyrbart material är ett resursslöseri. Att det är förbjudet pga av hälsoskyddsaspekten att bearbeta impregnerat med mindre än att snickeriet helt och hållet ställer om sin produktion för detta förbilligar inte. Vårt alternativ är billigare och mer rationellt. Man tillverkar först och impregnerar giftfritt efteråt, så enkelt är det.

Hållbarhet

Miljöpåverkan vid bearbetning av impregnerat virke kan vara stor för det snickeri som slarvar med bestämmelserna. I virket finns gifter som i värsta fall kan påverka både personal och miljö.

Kvalitet

Det är en helt annan känsla med en produkt som impregnerats med miljövänlig svensk linolja jämfört med grönimpregnerat giftigt virke. Parkleksaker, trädgårdsmöbler, trädäck – det känns bättre med giftfritt, helt enkelt.

För mera information besök linjonwood.se eller ring oss på 070-440 22 95.