ERIK TIDMAN

Verkställande Direktör 

TEL: 070-440 22 35

JOHAN LINHULT

Marknad

TEL: 070-440 22 95

CHRISTINA LARSSON

Ekonomi och administration

 TEL: 073-590 85 48

Med formuläret nedan kommer du i kontakt med oss dygnet runt.