Hus och hem

Sekelskiftesbyggnader

När den gemensamma viljan och ambitionsnivån är hög hos flera samverkande yrkesgrupper, då skapas fantastiska resultat. Att få arbeta tillsammans, känna nyfikenhet till varandras olika kompetens och nyttja detta i ett gemensamt syfte, det definierar vi som arbetsglädje.

2017 är det dags att renovera ett antal byggnader i skärgården och vi ombeds ta hand om hela projektet. Ett utvecklande och glädjefyllt samarbete mellan Arkitekt Mats Fahlander, byggfirman Trätopp och oss på Linjon och Linjonwood startas och pågår.

I Uppdraget ingår två fastigheter som innehåller renovering av två bostadshus och ett badhus varav det ena byggdes 1850, det andra 1910. Tillkommer gör nybyggnationen av ett lusthus en bastu och ytterligare ett badhus.

Projektet är en totalrenovering där riktlinjerna i allt väsentligt syftar till att återbringa byggnaderna till sitt ursprung både i kvalitet, hållbarhet och estetik.

Som specialsnickeri och producenter av giftfri trä impregnering blir det vi som tillverkar o levererar allt fasadvirke och alla inredningsdetaljer som först ritats av Mats Fahlander och sedan monteras av Loffe på Trätopp.

I fastigheten från 1910 går man all-in i alla rum förutom kök och badrum och en konservator tar fram nya tapeter efter de original som kommer fram vid nedmontering av trasiga detaljer.

De gamla rörspisarna

med hand målat kakel plockas ner bakifrån för att undvika krackelering och byggs varsamt upp igen i eld-dugligt bruk.

För alla profiler till ytter fasaden och inredningens lister special tillverkas fräs stål.

Efter impregneringen målas allt trä med flera lager fin linoljefärg.

Lusthuset som du ser på bilderna är helt nytt. Ritat av arkitekten, tillverkat och monterat av Linjon.

En ny bastu och det nya badhuset tillkommer samt renoveringen av befintligt badhus.

Bilder från projektet:

1700-talshus
Djurgården, Stockholm

I detta fina lilla hus på Djurgården byggt på 1730 talet har det sedan 1960 talet varit kontor i olika regi. Det har under årens lopp anpassats till de hyresgäster som vistats där med påföljden att merparten av golven belagts med olika typer av korkmattor och klickgolv.

Vi beslutade oss för att restaurera dess interiör så mycket som möjligt till sin ursprungliga karaktär. I det stora rummet mot vattnet på nedervåningen fann vi – under två lager klickgolv följt av klassiska korkmattor från 1950-talet och kartongark – slutligen det ursprungliga golvet från 1700-talet.

Vi tvättade och slipade husets golv varsamt och rensade i de, på sina håll, centimeterbreda springorna i golvet. För att undvika golvdrag drevade vi en del springor med lindrev. Till sist oljade vi golvet flera gånger med linolja.

Klickgolvet i hallen och den moderna väggpanel som satt där togs bort. Då en tidigare vattenläcka förstört undergolvet lades ett nytt furugolv. Väggplankorna målades eftersom de varit målade i omgångar sedan tidigare.

Eftersom huset saknade garderober och hallinredning helt byggde vi en ny med garderober och vedlårar, med lock i furu, enligt gammal stil. Alla snickerier målades med linoljefärg.

Det forna pentryt med hade klickgolv till och med i taket! Trappan från 1970-talet avlägsnades och en ny väggfast trappa byggdes av breda plankor kärnfura från Värmland.

Takplankorna borstades försiktigt av så att man fortfarande ser de lager av färg som målats på under drygt 300 år.

Under trappbygget blottades utrymmet mellan kökets tak och vindens golv, isolerat med det man haft till övers förr i tiden: sopor, gamla byxor, hästtänder med mera.

Renoveringen godkändes av Stadsholmens besiktningsman.

Bilder: