Linjonsnickeriet

Vi tillverkar allt mellan hela inredningar och små detaljer. I många fall är vi totalentreprenörer för hela projekt, andra gånger är vi underentreprenörer.

HÖG KOMPETENS

I vår arbetsstyrka finns hög kompetens inom projektering och projektledning. Vi har även utbildade finsnickare, båtbyggare, CNC-operatörer, byggarbetare, montörer, konstnärer och skickliga lackerare.

ERFARENHET

Eftersom vi brinner för utveckling har vi med tiden fått både erfarenhet, kompetens och inte minst en maskinpark som klarar alla typer av uppdrag. Vi jobbar brett och kan möta de mest skiftande förutsättningar beträffande miljöer, former och material. Vi anlitas ofta för unika former, som möter uppdragsgivarens kreativa önskemål. Det kan handla om allt mellan hela konstruktioner, specifika detaljer, skulpturala former och prototyper.

Vi tillverkar allt från hela inredningar till möbler eller specifika detaljer.

Vi tillverkar allt från hela inredningar till möbler eller specifika detaljer.

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet när det handlar om exempelvis:

• Inredningar till museer och utställningslokaler
• Restauranginredning
• Hela kök, förvaringslösningar
• Butiksinredningar
• Receptionsdiskar
• Kontorsinredning
• Entréer, för exempelvis Historiska Museet
• Legotillverkning, t ex armstöd för Arlanda Express
• Bänkar och soffor för offentliga ytor, t ex Stockholms Centralstation och Arlanda
• Dörrar
• Mässinredning
• Unika möbler. Bord, stolar, skåp, byråer

I vårt snickeri använder vi allt från den traditionella fina handhyveln och stämjärnet till vår moderna 5-axliga CNC Biesse, och det mesta däremellan.

Vi utför framtagning och formatering av virke som genomgår giftfri träimpregnering med linolja: LINJONWOOD

Exempel:

Bara ett litet axplock. Fler specifika uppdrag finner du under Referenser.

Vi utför ofta arbeten i utomhusmiljöer där vi ofta finns med redan i från början av konstruktionsledet. Vi har arbetat med den här typen av uppdrag i många år och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Några exempel:

• Hela park- och trädgårdsytor, lekplatser – exempelvis Norra Djurgårdsstaden, Blå Parken

• Tillverkning och montering av odlingslådor och pergola till Tessinparken, Humlegården

• Fasader/panel, räcken, handledare med unika profiler till exempelvis sekelskiftes byggnader

• Tillverkning och giftfri impregnering av hela arrangemang, utemöbler för restauranger

• Kajer, bryggor, gångbroar, däck, trall

• Fräsning av skyltar, bokstäver i olika material

• Portar

Utomhus:

Fartyg och Yacht inredning

Vi har renoverat många olika typer av fartyg med byggnadsår från slutet av 1800-talet fram till idag. Vi har erfarenhet av många olika typer av material, passande för olika tidsepoker. Vi renoverar allt från små båtar till stora skepp.

Att renovera en båt, oavsett om det handlar om en enskild insats eller en total översyn kräver kunnande och erfarenhet. Det är alltid väldigt många parametrar att hålla koll på.

På Linjonsnickeriet är vi glada och stolta över att kunna erbjuda vår projektledning. Målet är alltid att estetik, hållfasthet, funktionalitet och miljömedvetenhet ska styra i varje del av projektet. Samtidigt finns det andra krav som ska uppfyllas, till exempel budget, leveranstider och synkronisering av underentreprenörers insatser. Vi håller samman och kvalitetsövervakar ditt projekt.

K-MÄRKTA WAXHOLMSBÅTAR

Under många år har vi haft förmånen att renovera flera av Waxholmsbolagets fartyg, däribland de vackra ångfartygen Storskär och Norrskär.

Efter omfattande renovering med syfte bland annat att närma sig fartygens ursprungliga karaktär och utseende har båda fartygen tilldelats K-märkning. K-märkningen tilldelades Storskär år 2008 och Norrskär år 2010.

Vi har renoverat många olika typer av fartyg med byggnadsår från slutet av 1800-talet fram till idag. Vi har stor erfarenhet av bland annat olika typer av material passande för olika tidsepoker.

Däcksarbeten

Vi har arbetat med däcksläggning sedan 1996. Båtarna Storskär, Norrskär och Fyrskeppet är några exempel på båtar som fått nya däck av Linjonsnickeriet.

Ofta är däcksläggningen en del av en mer omfattande renovering av fartyget, där vi tar hand om alla eller flera delar, tex inredning, fönster, dörrar, hyttbyggen och tak.

Vi har lång erfarenhet av:

• Mätning

• Ritning

• Rivning

• Tillverkning däcksvirke

• Ev impregnering Linjonwood

• Ev byte av underlag, exempelvis balkar och spant

• Nåtning

• Slipning

• Ytbehandling

• Underhåll

med mera

Mätning och digitalisering

Det finns en gammal skröna om ett befäl i det svenska försvaret. Han ska, inför en övning, ha sagt att ”Kartor över området för övningen tillhandahålles från staben. Skulle karta och verklighet visa sig icke överensstämma så gäller kartan”. Den här stelbenta attityden är väldigt långt från hur Linjon tänker och arbetar men citatet har en viktig poäng; nyckeln till ett bra slutresultat är väldigt ofta ett bra ritningsunderlag.

Vår inneboende nyfikenhet har gjort att vi ständigt förnyat Linjonsnickeriets park av produktionsutrustning. Vår strävan är att alltid ha tillgång en komplett palett av verktyg, metoder och kunskap för att kunna realisera våra kunders idéer. En av våra viktigaste lärdomar från den här utvecklingen är att ju mer avancerade och flexibla produktionsverktyg vi använder, desto högre krav ställs på underlagen.  För att kunna tillgodogöra oss de funktioner och möjligheter som vår maskinpark erbjuder började Linjon tidigt att sträva mot att kunna applicera en elektronisk process hela vägen från ritning och visualisering till produktion av färdiga detaljer.

Men, och här återkopplar vi till citatet ovan, någonstans möts verkligheten och kartan. Med vår bakgrund inom fartygsinredning, där verkligheten ytterst sällan består av räta vinklar och IKEA-standardiserade moduler, har vi insett att om man inte kan hantera mötet mellan verklighet och karta spelar det i princip ingen roll hur avancerad produktion och maskinpark man har.

Därför har Linjon byggt upp både egen kompetens och egen verktygspark för att göra mycket exakta mätningar av såväl en detalj på en möbel som ett helt fartyg. Det gör att vi sömlöst kan röra oss mellan befintlig verklighet, ritning, simulering och produktion och därmed få ut det bästa av både moderna och traditionella maskiner, av automatiska och manuella bearbetningsmetoder, av avancerad teknik och våra medarbetares gedigna känsla för träbearbetning.

Linjon tillhandahåller mät-, och skanningstjänster både som en del av ett totaluppdrag och som en helt fristående tjänst. Vi arbetar med utrustning som Proliner och Go!SCAN för digitalisering och med programvaror som Vxmodel och TopSolid för mesh-editering och postprocess.