Linjon Digital

Client’s concept.

Early mockup in digitized environment.

Final vizualisation.

Actual delivery.

Digitalisera – visualisera – producera – dokumentera

 

Det finns en gammal skröna om ett befäl i det svenska försvaret. Han ska, inför en övning, ha sagt att ”Kartor över området för övningen tillhandahålles från staben. Skulle karta och verklighet visa sig icke överensstämma så gäller kartan”. Den här attityden är väldigt långt från hur Linjon tänker och arbetar men citatet har en viktig poäng; nyckeln till ett bra slutresultat är väldigt ofta ett bra ritningsunderlag.

 

Vår inneboende nyfikenhet har gjort att vi ständigt förnyar våra arbetssätt. Vår strävan är att alltid ha tillgång en komplett palett av verktyg, metoder och kunskap för att kunna realisera våra kunders idéer. En av våra viktigaste lärdomar från den här utvecklingen är att ju duktigare vi blir och ju mer avancerade och flexibla produktionsverktyg vi använder, desto högre krav ställs på underlagen. 

För att kunna tillgodogöra oss de funktioner och möjligheter som våra verktyg erbjuder började Linjon tidigt att sträva mot att kunna applicera en elektronisk process hela vägen från ritning och visualisering till produktion av färdiga detaljer. Men, och här återkopplar vi till citatet ovan, någonstans möts verkligheten och kartan. Med vår bakgrund inom fartygsinredning, där verkligheten ytterst sällan består av räta vinklar och standardiserade möbelmoduler, har vi insett att om man inte kan hantera mötet mellan verklighet och karta spelar det i princip ingen roll hur avancerade eller vackra saker man producerar.

Därför har Linjon byggt upp både egen kompetens och en egen teknikstack för att göra mycket exakta mätningar av såväl en detalj på en möbel som ett rum, som ett helt fartyg. Det gör att vi sömlöst kan röra oss mellan befintlig verklighet, ritning, simulering och produktion och få ut det bästa av både moderna och traditionella verktyg, av automatiska och manuella bearbetningsmetoder, av avancerad teknik och våra medarbetares gedigna hantverkskunskap.

Detta har nu blivit till en egen produktionsenhet, Linjon Digital, som tillhandahåller mät-, och skanningstjänster både som en del av ett totaluppdrag och som en helt fristående tjänst.

Linjon Digital arbetar främst med laserscanningsutrustning från Leica men också med digitaliseringsutrustning som Proliner och Go!SCAN. Detta föder en ritnings-, 3d- och CAD/CAM-hantering byggd runt programvarorna Rhino och TopSolid.

Linjon Digital – hantverkare inom digitalisering, visualisering, dokumentation och produktionsunderlag.